Filozofická Fakulta

INFORMACE

KH dr. Kopeckého proběhnou v pátek 30. 6. od 13:30 do 14:45.

_____________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.