Filozofická Fakulta

INFORMACE

 

V souladu s opatřeními proti šíření koronaviru je od 11. 3. do odvolání zrušena veškerá výuka prezenčního i kombinovaného studia, konzultační hodiny vyučujících a úřední hodiny sekretariátu.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.