Filozofická Fakulta

INFORMACE

Rozhovor EPALE s dr. Renatou Kocianovou, vedoucí Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK zde.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.