Filozofická Fakulta

INFORMACE

Katedra andragogiky a personálního řízení s velkou lítostí přijala zprávu, že dne 1. července 2019 zemřel PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., bývalý externí vyučující a spolupracovník katedry.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.