Filozofická Fakulta

INFORMACE

V záložce Studium / Termíny státních zkoušek byly aktualizovány informace o podzimním termínu BZK a SZZK.

________________________________________________________________________________

Konzultační hodiny všech vyučujících probíhají na základě individuální (emailové) domluvy.

Úřední hodiny sekretariátu jsou do odvolání zrušeny.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.