Filozofická Fakulta

INFORMACE

V záložce Studium byly aktualizovány studijní plány pro AR 2020/2021 a rovněž rozvrh prezenčního studia na zimní semestr.

________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.