Filozofická Fakulta

Knihovna

 

  • Katalogy a databáze

Online katalog (pro práci s online katalogem a čtenářským kontem jsou k dispozici návody) 

Portál elektronických informačních zdrojů – databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům)

Digitální univerzitní repozitář – obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací UK v Praze

Metalib – paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK v Praze

Elektra – elektronický portál studijních materiálů FF UK v Praze

 

  • Důležité odkazy

Knihovna FF UK

Knihovny UK

Národní knihovna ČR

Knihovna AV ČR