Filozofická Fakulta

INFORMACE

Pozvánka na prezentaci k aktuálním výzkumům vzdělávání dospělých a dalšího vzdělávání v ČR

Všichni studenti jsou srdečně zváni na vystoupení ing. Aleny Hykyšové z Českého statistického úřadu (úterý 30. 4., 9:00-10:00, č. 331).

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.