Filozofická Fakulta

INFORMACE

 

Rozvrh na letní semestr 2019/2020 pro prezenční i kombinované studium je k dispozici v záložce Studium / Rozvrh.

________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.