Filozofická Fakulta

INFORMACE

Úřední hodiny katedry jsou na měsíc srpen naplánovány následovně:

5. 8. 2020 - 13:00 - 15:00
11. 8. 2020 - 10:00 - 12:00
18. 8. 2020 - 13:00 - 14:30
25. 8. 2020 - 10:00 - 13:00
27. 8. 2020 - 10:00 - 13:00

________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.