Filozofická Fakulta

INFORMACE

Dne 23. 5. 2017 jsou konzultační hodiny dr. Kocianové z pracovních důvodů zrušeny. Konzultační hodiny ve 22. týdnu jsou 31. 5. (středa) od 14:30 do 16:00 hod.

_______________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.