Filozofická Fakulta

INFORMACE

Úřední hodiny sekretariátu katedry v průběhu července a srpna 2017:

  4. 7. ÚT  11:30 - 13:00                                          1. 8.  ÚT  10:00 - 12:00

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.