Filozofická Fakulta

INFORMACE

Ve 4. týdnu proběhnou úřední hodiny sekretariátu následovně:

pondělí 10:00-12:00

úterý 9:30-12:00

čtvrtek 10:00-12:00

________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.