Filozofická Fakulta

Koncepce

Koncepce rozvoje Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK 2020–2023 zde.