Filozofická Fakulta

Koncepce

Koncepce rozvoje Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK 2017–2020 zde