Filozofická Fakulta

INFORMACE

V pátek 13. 12. jsou zrušeny KH dr. Kopeckého.

_________________________________________________________________________________________

Byl  zveřejněn podrobný harmonogram kurzu "Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK" (25. 1. - 4. 4. 2020).

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.