Filozofická Fakulta

INFORMACE


Úřední hodiny sekretariátu se tento pátek (23. 3.) nekonají.

_________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.