Filozofická Fakulta

INFORMACE


Konzultační hodiny dr. Kocianové jsou v tomto týdnu zrušeny z důvodu pracovní cesty.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.