Filozofická Fakulta

Ukázky testů

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Modelové testy k přijímacím zkouškám

Bc A                

Bc B                 

Bc klíč    

Test obecných studijních předpokladů pro naši katedru připravuje katedra psychologie.  

 

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Modelové testy k přijímacím zkouškám

NMgr A              

NMgr B              

NMgr klíč      

Test obecných studijních předpokladů pro naši katedru připravuje katedra psychologie