Filozofická Fakulta

Ukázky testů

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Modelové testy k přijímacím zkouškám

Bc A                

Bc B                 

Bc klíč    

Test obecných studijních předpokladů (ukázka k dispozici zde) pro naši katedru připravuje Katedra psychologie FF UK.