Filozofická Fakulta

Ukázky testů

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Modelové testy k přijímacím zkouškám

Bc A                

Bc B                 

Bc klíč    

Test obecných studijních předpokladů (ukázka k dispozici zde) pro naši katedru připravuje Katedra psychologie FF UK.  

 

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Modelové testy k přijímacím zkouškám

NMgr A              

NMgr B              

NMgr klíč      

Test obecných studijních předpokladů (ukázka k dispozici zde) pro naši katedru připravuje Katedra psychologie FF UK