Filozofická Fakulta

Adaptační kurz

Studenti z vyšších ročníků pořádají každý rok v září adaptační kurz pro spolužáky přijaté do prvních ročníků oborů Andragogika a personální řízení a Pedagogika.
Více informací najdete na http://via-lucis.eu/