Filozofická Fakulta

INFORMACE

Konzultační hodiny dr. Kocianové se tento týden  konají ve středu od 11:30 - 13:00.

________________________________________________________________________________________

Konzultační hodiny dr. Kopeckého jsou v úterý 18. 12. zrušeny, náhradní KH proběhnou ve čtvrtek 20. 12. od 10:00 do 11:00.

________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.