Filozofická Fakulta

O katedře

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH!

 

Upozorňujeme, že informace o katedře umístěné na jiných než těchto webových stránkách

nepodléhají naší autorizaci, takže aktuálnost jejich obsahu nemůžeme zaručit.

 

V této záložce najdete nejprve krátké představení katedry a máte možnost se seznámit se stručnou koncepcí jejího rozvoje na období 2020–2023. Dále zde naleznete seznam vyučujících, členů katedry i externích spolupracovníků, s aktuálním rozvrhem jejich konzultačních hodin a s e-mailovým a telefonickým spojením. (Jaké předměty kdo přednáší najdete jednak v Doporučených studijních plánech, jednak v rozvrzích jednotlivých ročníků bakalářského a magisterského studia – viz příslušné položky v záložce Studium.) Další položka v této záložce O katedře se týká informace pro každého studujícího nezbytné – knihovny. A to nejen univerzitní, fakultní a dalších, ale především Knihovny psychologických a sociokulturních věd, v níž má poměrně bohatý fond i naše katedra a jejíž nezanedbatelnou výhodou určitě je, že se nachází přímo v naší budově, tj. v Celetné 20. Poslední položka obsahuje kontakty na vedení katedry a na její sekretariát včetně jeho úředních hodin.