Filozofická Fakulta

INFORMACE

Konzultační hodiny doc. Záškodné se tento týden nekonají.

_________________________________________________________________________________

Výuka předmětu Andragogika a vzdělávání dospělých bude v pondělí 26. 2. zahájena v 9:10 hod.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.