Filozofická Fakulta

Termíny státních zkoušek

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 

BZK se budou konat 20.–21. 6. 2017. Denní rozpis bude oznámen zde a na nástěnce katedry nejpozději 5 dní před konáním BZK. Kontrola splnění studijních povinností před BZK a závazná přihláška k BZK se řídí podle harmonogramu aktuálního akademického roku. Přihlášku do SIS je třeba odevzdat do 9. 5. 2017. 


Bakalářskou práci je třeba odevzdat na katedru do pondělí 15. 5. 2017. Společně s bakalářskou prací student odevzdá také vyplněný Informační list, který je ke stažení na webu katedry v sekci Užitečné odkazy - Formuláře. Posudky budou k dispozici v SIS a k nahlédnutí na katedře 5 dní před konáním BZK.

Další BZK se budou konat v první polovině měsíce září. Termín odevzdání závazné přihlášky do SIS je 13. 7. 2017, bakalářskou práci je třeba odevzdat nejpozději do 3. 8. 2017.

Kontrola a vložení BP do SIS probíhá ve dvou  krocích:

1/ S dostatečným předstihem (doporučujeme MINIMÁLNĚ DESET DNÍ) před termínem odevzdání vytištěné, svázané a podepsané bakalářské práce (ve 2 exemplářích) nahraje student ke kontrole elektronickou verzi bakalářské práce do SIS pomocí „Předběžné kontroly na plagiáty“ (postup naleznete zde). Protokol s výsledkem předběžné kontroly na plagiáty student po obdržení neprodleně odešle Mgr. Križánkové A V KOPII vedoucímu práce.

2/ Bakalářskou práci do SIS – v modulu Témata prací – student odevzdá, až bude vyzván Mgr. Križánkovou (postup naleznete NA STRANĚ 7 pod tímto odkazem:http://www.ff.cuni.cz/FF-9045-version1-vkladani_praci_STUDENT1.pdf ).

 

DENNÍ ROZPIS BZK

 
Nové otázky ke státním bakalářským zkouškám platné pro BZK od června 2015
 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
 
SZZK se budou konat 20.–21. 6. 2017. Denní rozpis bude oznámen zde a na nástěnce katedry nejpozději 5 dní před konáním SZZK. Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZk se řídí podle harmonogramu současného akademického roku - k termínu SZZK je třeba odevzdat přihlášku do SIS do 9. 5. 2017.
 
Diplomovou práci je třeba odevzdat na katedru do pondělí 15. 5. 2017. Společně s diplomovou prací student odevzdá také vyplněný Informační list, který je ke stažení na webu katedry v sekci Užitečné odkazy - Formuláře. Posudky budou k dispozici v SIS a k nahlédnutí na katedře 5 dní před konáním SZZK.

Další SZZK se budou konat v první polovině září. Termín odevzdání závazné přihlášky do SIS je 13. 7. 2017, diplomovou práci je třeba odevzdat nejpozději do 3. 8. 2017

 

Kontrola a vložení DP do SIS probíhá ve dvou  krocích:

1/ S dostatečným předstihem (doporučujeme MINIMÁLNĚ DESET DNÍ) před termínem odevzdání vytištěné, svázané a podepsané diplomové práce (ve 2 exemplářích) nahraje student ke kontrole elektronickou verzi diplomové práce do SIS pomocí „Předběžné kontroly na plagiáty“ (postup naleznete zde). Protokol s výsledkem předběžné kontroly na plagiáty student po obdržení neprodleně odešle Mgr. Križánkové A V KOPII vedoucímu práce.

2/ Diplomovou práci do SIS – v modulu Témata prací – student odevzdá, až bude vyzván Mgr. Križánkovou (postup naleznete NA STRANĚ 7 pod tímto odkazem:http://www.ff.cuni.cz/FF-9045-version1-vkladani_praci_STUDENT1.pdf ).

 

DENNÍ ROZPIS SZZK  

 
Otázky ke státním závěrečným zkouškám