Filozofická Fakulta

Termíny státních zkoušek

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 

Nejbližší BZK se budou konat 29. 1. 2020. 

Kontrola splnění studijních povinností před BZK a závazná přihláška k BZK se řídí podle harmonogramu aktuálního akademického roku. Přihlášku do SIS na zimní termín BZK je třeba odevzdat do 13. prosince 2019. 

Bakalářskou práci na zimní termín BZK je nutné odevzdat na katedru výhradně v pondělí 6. ledna 2020 v době od 10:00 do 12:00 hod. Mimo tento termín a tuto dobu pouze na základě individuální domluvy (s dr. Kopeckým nebo dr. Šerákem). Společně s bakalářskou prací student/ka odevzdá také vyplněný Informační list, který je ke stažení na webu katedry v sekci Užitečné odkazy - Formuláře. Posudky budou k dispozici v SIS a k nahlédnutí na katedře 5 dní před konáním BZK.

Kontrola a vložení BP do SIS probíhá ve dvou krocích:

1/ S dostatečným předstihem (doporučujeme MINIMÁLNĚ DESET DNÍ) před termínem odevzdání vytištěné, svázané (stačí kroužková vazba a oboustranný tisk) a podepsané bakalářské práce (ve 2 exemplářích) nahraje student/ka ke kontrole elektronickou verzi textu do SIS pomocí „Předběžné kontroly na plagiáty“ (postup naleznete zde). Protokol s výsledkem předběžné kontroly na plagiáty student/ka po obdržení neprodleně odešle, spolu s dokumentem s vlastními zpracovanými komentáři k jednotlivým shodám, sekretariátu katedry a v kopii vedoucímu práce.

2/ Bakalářskou práci do SIS – v modulu Témata prací – student/ka vloží až po fyzickém odevzdání dvou exemplářů práce na katedře a výslovném souhlasu katedry (postup naleznete zde). Obsah a úprava tištěné i elektronické podoby textu musejí být zcela identické.

 

Otázky ke státním bakalářským zkouškám platné pro BZK od června 2015

 

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Nejbližší SZZK se budou konat 29. 1. 2020.  

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZK se řídí podle harmonogramu současného akademického roku. Přihlášku do SIS na zimní termín SZZK je třeba odevzdat do 6. prosince 2019.

Diplomovou práci na zimní termín SZZK je nutné odevzdat na katedru výhradně v pondělí 6. ledna 2020 v době od 10:00 do 12:00 hod. Mimo tento termín a tuto dobu pouze na základě individuální domluvy (s dr. Kopeckým nebo dr. Šerákem). Společně s diplomovou prací student/ka odevzdá také vyplněný Informační list, který je ke stažení na webu katedry v sekci Užitečné odkazy - Formuláře. Posudky budou k dispozici v SIS a k nahlédnutí na katedře 5 dní před konáním SZZK.

Kontrola a vložení DP do SIS probíhá ve dvou  krocích:

1/ S dostatečným předstihem (doporučujeme MINIMÁLNĚ DESET DNÍ) před termínem odevzdání vytištěné, svázané (stačí kroužková vazba a oboustranný tisk) a podepsané diplomové práce (ve 2 exemplářích) nahraje student/ka ke kontrole elektronickou verzi textu do SIS pomocí „Předběžné kontroly na plagiáty“ (postup naleznete zde). Protokol s výsledkem předběžné kontroly na plagiáty student/ka po obdržení neprodleně odešle, spolu s vlastními komentáři k jednotlivým shodám, sekretariátu katedry a v kopii vedoucímu práce.

2/ Diplomovou práci do SIS – v modulu Témata prací – student/ka odevzdá až po fyzickém odevzdání dvou exemplářů svázané práce na katedře a výslovném souhlasu katedry (postup naleznete zde). Obsah a úprava tištěné i elektronické podoby textu musejí být zcela identické.


Otázky ke státním závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté od akademického roku 2015/2016
Otázky ke státnímm závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté do akademického roku 2014/2015