Filozofická Fakulta

Termíny státních zkoušek

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 

BZK se budou konat 8. 9. a 11. 9.  Konkrétní harmonogram bude ke stažení zde cca 10 dnů před konáním zkoušek. Kontrola splnění studijních povinností před BZK a závazná přihláška k BZK se řídí podle harmonogramu aktuálního akademického roku. Přihlášku do SIS je třeba odevzdat do 13. 7. 2017. 

Bakalářskou práci je třeba odevzdat na katedru do čtvrtka 3. 8. 2017. Společně s bakalářskou prací student/ka odevzdá také vyplněný Informační list, který je ke stažení na webu katedry v sekci Užitečné odkazy - Formuláře. Posudky budou k dispozici v SIS a k nahlédnutí na katedře 5 dní před konáním BZK.

Kontrola a vložení BP do SIS probíhá ve dvou  krocích:

1/ S dostatečným předstihem (doporučujeme MINIMÁLNĚ DESET DNÍ) před termínem odevzdání vytištěné, svázané a podepsané bakalářské práce (ve 2 exemplářích) nahraje student/ka ke kontrole elektronickou verzi bakalářské práce do SIS pomocí „Předběžné kontroly na plagiáty“ (postup naleznete zde). Protokol s výsledkem předběžné kontroly na plagiáty a zpracovanými komentáři k jednotlivým shodám student/ka po obdržení neprodleně odešle Mgr. Križánkové A V KOPII vedoucímu práce.

2/ Bakalářskou práci do SIS – v modulu Témata prací – student/ka odevzdá až po fyzickém odevzdání svázané práce na katedře a výslovném souhlasu katedry (postup naleznete NA STRANĚ 7 pod tímto odkazem:http://www.ff.cuni.cz/FF-9045-version1-vkladani_praci_STUDENT1.pdf ).

Denní rozpis BZK:

 
Otázky ke státním bakalářským zkouškám platné pro BZK od června 2015
 

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
 
SZZK se budou konat 7. 9. a 11. 9. Konkrétní harmonogram bude ke stažení zde cca 10 dnů před termínem zkoušek. Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZk se řídí podle harmonogramu současného akademického roku – k termínu SZZK je třeba odevzdat přihlášku do SIS do 13. 7. 2017.
 
Diplomovou práci je třeba odevzdat na katedru do čtvrtka 3. 8. 2017. Společně s diplomovou prací student/ka odevzdá také vyplněný Informační list, který je ke stažení na webu katedry v sekci Užitečné odkazy - Formuláře. Posudky budou k dispozici v SIS a k nahlédnutí na katedře 5 dní před konáním SZZK.

 

Kontrola a vložení DP do SIS probíhá ve dvou  krocích:

1/ S dostatečným předstihem (doporučujeme MINIMÁLNĚ DESET DNÍ) před termínem odevzdání vytištěné, svázané a podepsané diplomové práce (ve 2 exemplářích) nahraje student/ka ke kontrole elektronickou verzi diplomové práce do SIS pomocí „Předběžné kontroly na plagiáty“ (postup naleznete zde). Protokol s výsledkem předběžné kontroly na plagiáty a zpracovanými komentáři k jednotlivým shodám student/ka po obdržení neprodleně odešle Mgr. Križánkové A V KOPII vedoucímu práce.

2/ Diplomovou práci do SIS – v modulu Témata prací – student/ka odevzdá až po fyzickém odevzdání svázané práce na katedře a výslovném souhlasu katedry (postup naleznete NA STRANĚ 7 pod tímto odkazem:http://www.ff.cuni.cz/FF-9045-version1-vkladani_praci_STUDENT1.pdf ).

 

Denní rozpis SZZK:  

Otázky ke státním závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté od akademického roku 2015/2016
Otázky ke státnímm závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté do akademického roku 2014/2015