Filozofická Fakulta

Termíny státních zkoušek

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 

Nejbližší termín BZK bude na přelomu ledna a února. Konkrétní termíny budou zveřejněny s dostatečným předstihem zde.

Kontrola splnění studijních povinností před BZK a závazná přihláška k BZK se řídí podle harmonogramu aktuálního akademického roku. Přihlášku do SIS je třeba odevzdat do ... 

Bakalářskou práci je třeba odevzdat na katedru do ... Společně s bakalářskou prací student/ka odevzdá také vyplněný Informační list, který je ke stažení na webu katedry v sekci Užitečné odkazy - Formuláře. Posudky budou k dispozici v SIS a k nahlédnutí na katedře 5 dní před konáním BZK.

Kontrola a vložení BP do SIS probíhá ve dvou  krocích:

1/ S dostatečným předstihem (doporučujeme MINIMÁLNĚ DESET DNÍ) před termínem odevzdání vytištěné, svázané a podepsané bakalářské práce (ve 2 exemplářích) nahraje student/ka ke kontrole elektronickou verzi bakalářské práce do SIS pomocí „Předběžné kontroly na plagiáty“ (postup naleznete zde). Protokol s výsledkem předběžné kontroly na plagiáty a zpracovanými komentáři k jednotlivým shodám student/ka po obdržení neprodleně odešle Mgr. Križánkové A V KOPII vedoucímu práce.

2/ Bakalářskou práci do SIS – v modulu Témata prací – student/ka odevzdá až po fyzickém odevzdání svázané práce na katedře a výslovném souhlasu katedry (postup naleznete NA STRANĚ 7 pod tímto odkazem:http://www.ff.cuni.cz/FF-9045-version1-vkladani_praci_STUDENT1.pdf ).

 

Otázky ke státním bakalářským zkouškám platné pro BZK od června 2015

 

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Nejbližší SZZK se budou konat na přelomu ledna a února. Konkrétní termíny budou zveřejněny zde.

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZk se řídí podle harmonogramu současného akademického roku – k termínu SZZK je třeba odevzdat přihlášku do SIS do ...
 
Diplomovou práci je třeba odevzdat na katedru do čtvrtka ... Společně s diplomovou prací student/ka odevzdá také vyplněný Informační list, který je ke stažení na webu katedry v sekci Užitečné odkazy - Formuláře. Posudky budou k dispozici v SIS a k nahlédnutí na katedře 5 dní před konáním SZZK.

 

Kontrola a vložení DP do SIS probíhá ve dvou  krocích:

1/ S dostatečným předstihem (doporučujeme MINIMÁLNĚ DESET DNÍ) před termínem odevzdání vytištěné, svázané a podepsané diplomové práce (ve 2 exemplářích) nahraje student/ka ke kontrole elektronickou verzi diplomové práce do SIS pomocí „Předběžné kontroly na plagiáty“ (postup naleznete zde). Protokol s výsledkem předběžné kontroly na plagiáty a zpracovanými komentáři k jednotlivým shodám student/ka po obdržení neprodleně odešle Mgr. Križánkové A V KOPII vedoucímu práce.

2/ Diplomovou práci do SIS – v modulu Témata prací – student/ka odevzdá až po fyzickém odevzdání svázané práce na katedře a výslovném souhlasu katedry (postup naleznete NA STRANĚ 7 pod tímto odkazem:http://www.ff.cuni.cz/FF-9045-version1-vkladani_praci_STUDENT1.pdf ).


Otázky ke státním závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté od akademického roku 2015/2016
Otázky ke státnímm závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté do akademického roku 2014/2015