Filozofická Fakulta

Termíny státních zkoušek

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 

Informace k organizaci odevzdávání závěrečných prací na Katedře andragogiky a personálního řízení k termínu státních zkoušek v září 2020 dle Harmonogramu akademického roku 2019/2020

Termíny konání BZK jsou 4. 9., 7. 9. a  8. 9. 2020. Posudky budou k dispozici v SIS 5 dní před konáním obhajoby.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou je 14. 8. 2020, termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce je 14. 7. 2020 (dle Harmonogramu akademického roku 2019/2020).

Termín odevzdání bakalářských a diplomových závěrečných prací na Katedře andragogiky a personálního řízení je ve čtvrtek 30. července 2020 do 15:00 hod., a to elektronicky, souběžně na e-mailové adresy: martin.kopecky@ff.cuni.cz, michal.serak@ff.cuni.cz a veronika.kazimourova@ff.cuni.cz. Do pondělí 3. 8. 2020 obdrží student/ka informaci, zda je práce z formálního hlediska v pořádku, zda je možné ji vložit do SIS. Bez souhlasu prosím práci do SIS nevkládejte.

Spolu s elektronickou verzí práce je třeba na výše uvedené e-mailové adresy odevzdat vyplněný a podepsaný „Informační list“ (scan či formát jpg). Formuláře jsou ve verzích pro bakalářskou a diplomovou práci k dispozici na: http://andragogika.ff.cuni.cz/node/156.

 

Předběžná kontrola a vložení prací do SIS

1./ S dostatečným předstihem před termínem odevzdání práce na katedře nahraje student/ka elektronickou verzi textu k předběžné kontrole v systému Turnitin. Po přihlášení zde a zadání údajů do CAS bude student/ka přesměrován/a do složky, která mu byla vytvořena pro nahrávání souborů. O existenci složky bude student/ka informován/a automaticky generovanou notifikací.

Protokol s výsledkem předběžné kontroly na plagiáty student/ka po obdržení neprodleně odešle, spolu s dokumentem s vlastními zpracovanými komentáři k jednotlivým shodám vedoucímu práce a na sekretariát katedry (veronika.kazimourova@ff.cuni.cz).

2./ Práci do SIS (modul Témata prací) student/ka vloží až po souhlasu katedry (postup naleznete zde).

 

Otázky ke státním bakalářským zkouškám platné pro BZK od června 2015

 

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Informace k organizaci odevzdávání závěrečných prací na Katedře andragogiky a personálního řízení k termínu státních zkoušek v září 2020 dle Harmonogramu akademického roku 2019/2020

Termíny konání SZZK jsou 7. 9. a  8. 9. 2020. Posudky budou k dispozici v SIS 5 dní před konáním obhajoby.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou je 20. 8. 2020, termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce je 14. 7. 2020 (dle Harmonogramu akademického roku 2019/2020).

Termín odevzdání bakalářských a diplomových závěrečných prací na Katedře andragogiky a personálního řízení je ve čtvrtek 30. července 2020 do 15:00 hod., a to elektronicky, souběžně na e-mailové adresy: martin.kopecky@ff.cuni.cz, michal.serak@ff.cuni.cz a veronika.kazimourova@ff.cuni.cz. Do pondělí 3. 8. 2020 obdrží student/ka informaci, zda je práce z formálního hlediska v pořádku, zda je možné ji vložit do SIS. Bez souhlasu prosím práci do SIS nevkládejte.

Spolu s elektronickou verzí práce je třeba na výše uvedené e-mailové adresy odevzdat vyplněný a podepsaný „Informační list“ (scan či formát jpg). Formuláře jsou ve verzích pro bakalářskou a diplomovou práci k dispozici na: http://andragogika.ff.cuni.cz/node/156.

 

Předběžná kontrola a vložení prací do SIS

1./ S dostatečným předstihem před termínem odevzdání práce na katedře nahraje student/ka elektronickou verzi textu k předběžné kontrole v systému Turnitin. Po přihlášení zde a zadání údajů do CAS bude student/ka přesměrován/a do složky, která mu byla vytvořena pro nahrávání souborů. O existenci složky bude student/ka informován/a automaticky generovanou notifikací.

Protokol s výsledkem předběžné kontroly na plagiáty student/ka po obdržení neprodleně odešle, spolu s dokumentem s vlastními zpracovanými komentáři k jednotlivým shodám vedoucímu práce a na sekretariát katedry (veronika.kazimourova@ff.cuni.cz).

2./ Práci do SIS (modul Témata prací) student/ka vloží až po souhlasu katedry (postup naleznete zde).


Otázky ke státním závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté od akademického roku 2015/2016
Otázky ke státnímm závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté do akademického roku 2014/2015