Filozofická Fakulta

Výběrové přednášky

                                         Výběrové přednášky - realizované

Výběrová přednáška Mgr. Rudolfa Kubáska- Sociální dialog

Výběrová přednáška PhDr. Natalie Simonové, Ph.D. - Vývoj vzdělanostní struktury a nerovností v českých zemích od počátku 20. století do současnosti

Výběrové přednášky PhDr. Marka Hrubce, Ph.D. - Univerzitní vzdělávání a věda ve veřejném zájmu

Výběrová přednáška Mgr. Lenky Klímové - Nový Operační program Zaměstnanost 2014-2020 

(prezentaci je možné stáhnout zde)

Výběrová přednáška Ing. Petra Kazíka - Klíčové pilíře kvality dalšího vzdělávání (listopad 2014)

Výběrová přednáška Ing. Petra Kazíka - Klíčové pilíře kvality dalšího vzdělávání (květen 2014)

Výběrová přednáška Mgr. Lenky Klímové - Individuální projekt MPSV „Pracujme společně!“ v kontextu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ESF

Social enterpreneurship and global leadership

Výběrová přednáška PhDr. Evy Síkorové - Politika zaměstnanosti

Přednáška Mgr. Jaromíra Ondráčka - Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Výběrová přednáška Ing. Jaromíra Janoše - Využitelnost Národní soustavy kvalifikací (NSK) – údaje o zkouškách a kvalifikacích, implementace do personálních informačních systémů

Výběrová přednáška RNDr. Jany Strakové, Ph.D. - Dovednosti českých dospělých v mezinárodním srovnání – hlavní zjištění výzkumu OECD

Výběrová přednáška Mgr. Kláry Bezděkové - Národní soustava kvalifikací (NSK) – míra dopadu do různých oblastí dalšího vzdělávání, přesah do související legislativy, využitelnost z pohledu cílových skupin

Výběrová přednáška PhDr. Zdeňka Palána, Ph.D. - Vývoj vzdělávání dospělých a studijního oboru andragogika v České republice po roce 1989

Výběrová přednáška Mgr. J. Charouse a Mgr. Anety Štillerové - Personální procesy v období vzniku společnosti Český aeroholding

Výběrová přednáška PhDr. Veroniky Langrové, Ph.D. - Koučování v organizacích

Výběrová přednáška PhDr. Daniela Tůmy - Poradenské systémy a metody pomáhajících profesí

Výběrová přednáška doc. Friče - Neziskové organizace

Výběrová přednáška prof. Tomáše Halíka - Manažeři a spiritualita

Výběrová přednáška Mezinárodní výzkum kompetencí dospělých. Předpoklady úspěchu v práci a v životě

Výběrová přednáška LMC Nové role v recruitmentu 

Výběrová přednáška UMakArt – You Make Art a TrashArt workshop 

Výběrová přednáška Personalistika v systému řízení výrobních (průmyslových) podniků