Filozofická Fakulta

INFORMACE

Úřední hodiny katedry proběhnou v srpnu 2019 následovně:


čtvrtek 22.8.  14:30-16:30

čtvrtek 29.8.  14:30-16:30

________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.