Filozofická Fakulta

Vyučující

Vyučující Konzultační hodinyMístnostE-mail, Tel.

INTERNÍ

doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

čtvrtek 16:00 - 18:00

pouze liché týdny - po domluvě e-mailem

301

frantisek.baumgartner@ff.cuni.cz

PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.  úterý  10:00 - 11:30 301

olga.behounkova@ff.cuni.cz

+420 221 619 603

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

úterý 16:45 - 18:15

304

renata.kocianova@ff.cuni.cz

 +420 221 619 604

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

úterý  10:00 - 11:30

303

martin.kopecky@ff.cuni.cz

+420 221 619 605

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.  

středa 14:30 - 16:00

303

michal.serak@ff.cuni.cz

+420 221 619 608

doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.

čtvrtek  13:00 - 14:00

doporučená předchozí domluva e-mailem

301

tibor.vojtko@ff.cuni.cz 

+420 221 619 606

doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

středa  14:00 - 15:00

301

helena.zaskodna@ff.cuni.cz

+420 221 619 606

 EXTERNÍ    

RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D.

po domluvě e-mailem  301

bartlova@karlin.mff.cuni.cz

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

dle rozpisu Katedry sociologie

 110

jiri.burianek@ff.cuni.cz

+420 221 619 679


Mgr. Barbora Černíková
 
po domluvě e-mailem
301 cernik.barbora@gmail.com 
Mgr. Dana Fajmonová, MBA
 
po domluvě e-mailem 301

dana.fajmonova@gmail.com

Mgr. Edita Floriánová po domluvě e-mailem 301 florianovaedita@seznam.cz

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

dle rozpisu Katedry psychologie

327

ilona.gillernova@ff.cuni.cz

+420 221 619 435 

PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

po domluvě e-mailem

301

gruber@tresconsulting.cz

PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.

dle rozpisu Katedry psychologie

308b

simona.hoskovcova@ff.cuni.cz

+420 221 619 675

Ing. Roman Chudoba, MSc.  po domluvě e-mailem 301

roman.chudoba@team.cz

Mgr. Elena Jaroševská, CSc.  po domluvě e-mailem 301

ejarosev@email.cz

Bc. et Bc. Petr Kačena po domluvě e-mailem 301

petrkacena@gmail.com

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
po domluvě e-mailem 301

kanpr.sekretariat@ff.cuni.cz

+420 221 619 607

doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D. dle rozpisu Katedry psychologie 115

iva.kirovova@ff.cuni.cz

+420 221 619 662

PhDr. František Knobloch, CSc.

po domluvě e-mailem

pátek 14:00 - 15:00

301

Frantisek.Knobloch@gfk.com

Mgr. Jan Kolář po domluvě e-mailem 301 jan-kolar@post.cz
Mgr. Karolína Kousalová po domluvě e-mailem 301

karolina.kousalova@gmail.com

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
pouze po domluvě e-mailem (pá 11:00) 301 kuchar1425@gmail.com

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

po domluvě e-mailem

301

kuklik@prf.cuni.cz

Mgr. Eva Kyselá dle rozpisu Katedry sociologie 110 eva.kysela@ff.cuni.cz

PhDr. Tomáš Langer

po domluvě e-mailem

301

tomas@tomaslanger.cz


   

 

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
 
po domluvě e-mailem 301

randlova@randls.com

doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. dle rozpisu Katedry psychologie 115

milan.rymes@ff.cuni.cz

+420 221 619 677

Ing. Martina Sieber, Ph.D.

dle rozpisu Katedry sociologie

206

krskova@vse.cz

Dagmar Suissa, MSc.

po domluvě e-mailem 301

dasa@hartists.eu

PhDr. Martin Sycha, Ph.D.

po domluvě e-mailem 301

martin.sycha@mpsv.cz  

PhDr. Jaroslava Sýkorová po domluvě e-mailem 301 sykjar@volny.cz
prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. dle rozpisu Katedry psychologie 142B jiri.sipek@ff.cuni.cz
PhDr. Eva Šírová, Ph.D. dle rozpisu Katedry psychologie 329 eva.sirova@ff.cuni.cz
Mgr. et Mgr. Eliška Šonská Steklíková po domluvě e-mailem 301 eliska.steklikova@seznam.cz
Mgr. et Mgr. Jakub Švec po domluvě e-mailem 301 jakub.svec@mantaedu.cz

doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

dle rozpisu Katedry sociologie

206

josef.vlcek@ff.cuni.cz

Mgr. Jan Žufníček 

po domluvě e-mailem

301

jan.zufnicek@seznam.cz

jan.zufnicek@prevence-praha.cz