Filozofická Fakulta

INFORMACE

KH dr. Kocianové jsou ve středu 27.2. zrušeny, náhradní KH proběhnou ve čtvrtek 28.2. v čase 12:30-14:00.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.