Filozofická Fakulta

Pokyny k vypracování bakalářských a diplomových prací

Pokyny k vypracování bakalářských a diplomových prací najdete pod tímto odkazem ve formátu pdf zde.

Příklady použití citační normy naleznete zde.