Filozofická Fakulta

Pracovní právo pro personalisty

Kurz Pracovní právo pro personalisty byl zahájen v roce 2012, v roce 2018 je otevřen jeho 7. běh.

 

Pracovní právo pro personalisty 2018


Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova,  v rámci programu celoživotního vzdělávání opět realizuje od ledna 2018 kurz Pracovní právo pro personalisty. Garantkou tohoto kurzu je vedoucí katedry  PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Kurz je zaměřen na pracovní právo jako významnou oblast efektivního personálního řízení, kromě zákoníku práce se orientuje na související právní předpisy, využívána je česká a evropská judikatura napomáhající účastníkům v porozumění problematice a jejímu využívání v praxi, součástí kurzu je řešení praktických příkladů z personální praxe.

 

Odbornou garantkou a lektorkou kurzu Pracovní právo pro personalisty je Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo, která od roku 2009 do roku 2014 spolupracovala jako advokát s advokátní kanceláří Randl Partners a v roce 2015 otevřela vlastní advokátní kancelář. Mgr. Romana Náhlíková Kaletová je autorem celé řady pracovněprávních odborných článků, je členem kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) a zakládajícím členem asociace advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mgr. Romana Náhlíková Kaletová bude přednášejícím následujících tematických modulů: Základní pracovněprávní vztahy, vznik pracovního poměru a změna pracovního poměru, DPČ a DPP; Skončení pracovního poměru; Pracovní doba a doba odpočinku; Dovolená, překážky v práci, mateřská a rodičovská dovolená; Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích, Osobní údaje v personalistice.

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát se specializací na pracovní právo a právo ve zdravotnictví, zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovněprávních sporů, bude přednášet téma Pracovní doba a doba odpočinku, Homeoffice.

Mgr. Marie Janšová, partnerka advokátní kanceláře LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. specializující se na pracovní právo, která se ve své praxi zaměřuje na pracovní právo, včetně kolektivních pracovních vztahů, právní vztahy statutárních orgánů společností a ochranu osobních údajů, bude přednášet téma Odměňování, srážky ze mzdy a náhrady výdajů poskytované zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce; Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a Vysílání.

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, bude přednášet téma Zaměstnanost a inspekce práce.

JUDr. Hana Kadaňová, Ph.D., soudkyně u Obvodního soudu pro Prahu 4 se specializací na civilní právo (od roku 2006) a na pracovní právo (od roku 2014), bude přednášet téma Pracovněprávní spory.

Ing. Ditta Hlaváčková, partnerka společnosti Proxy, a.s., která se specializuje na daňové poradenství a účetnictví, bude přednášet téma Daňová abeceda pro personalisty.

 

Typ kurzu: zájmový

Forma kurzu: prezenční

Požadavky pro zařazení do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Rozsah kurzu: kurz tvoří 10 modulů, celkem 40 vyučovacích hodin (1 modul / 4 vyučovací hodiny)

Forma zakončení kurzu: písemný test

Osvědčení: absolventi kurzu obdrží osvědčení vydané FF UK

Zahájení kurzu: 25. ledna 2018

Kurz je kapacitně omezen, na volná místa je možné se hlásit do 15. ledna 2018

Cena kurzu: Kč 26.620,- včetně DPH (studijní podklady pro účastníky jsou v ceně kurzu)

Další informace ke kurzu:  zde

Přihláška: zde

 

 

V kurzu Pracovní právo pro personalisty 2017 je reflektována koncepční novela zákoníku práce, která je v současné době projednávána Parlamentem. Novela by měla změnit základní oblasti pracovněprávních vztahů, zejména oblast dovolené, pracovní doby, práce z domova, nově upravit pojem vrcholového řídícího zaměstnance atd. Účinnost novely je aktuálně stanovena k 1. 7. 2017.

 

 

Pracovní právo pro personalisty 2017


Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, v rámci programu celoživotního vzdělávání opět realizovala od ledna 2017 kurz Pracovní právo pro personalisty.

Garantkou tohoto kurzu je vedoucí katedry PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Kurz je zaměřen na pracovní právo jako významnou oblast efektivního personálního řízení, kromě zákoníku práce se orientuje na související právní předpisy, využívána je česká a evropská judikatura napomáhající účastníkům porozumění problematice a jejímu využívání v praxi, součástí kurzu je řešení praktických příkladů z personální praxe.

Odbornou garantkou a lektorkou kurzu Pracovní právo pro personalisty je Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo, která od roku 2009 do roku 2014 spolupracovala jako advokát s advokátní kanceláří Randl Partners a
v roce 2015 otevřela vlastní advokátní kancelář. Mgr. Romana Náhlíková Kaletová je autorem celé řady pracovněprávních odborných článků, je členem kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) a zakládajícím členem asociace advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA).

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová bude přednášejícím následujících tematických modulů: Základní pracovněprávní vztahy, vznik pracovního poměru a změna pracovního poměru, DPČ a DPP; Skončení pracovního poměru; Dovolená, překážky v práci, mateřská a rodičovská dovolená, pracovní podmínky žen; Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích; Osobní údaje v personalistice.

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát se specializací na pracovní právo a právo ve zdravotnictví, zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovněprávních sporů, bude přednášet téma Pracovní doba a doba odpočinku, Homeoffice.

Mgr. Marie Janšová, partnerka advokátní kanceláře LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. specializující se na pracovní právo, která se ve své praxi zaměřuje na pracovní právo, včetně kolektivních pracovních vztahů, právní vztahy statutárních orgánů společností a ochranu osobních údajů, bude přednášet téma Odměňování, srážky ze mzdy a náhrady výdajů poskytované zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce; Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a Vysílání.

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, bude přednášet téma Zaměstnanost a inspekce práce.

JUDr. Hana Kadaňová, Ph.D., soudkyně u Obvodního soudu pro Prahu 4 se specializací na civilní právo (od roku 2006) a na pracovní právo (od roku 2014), bude přednášet téma Pracovněprávní spory.

Ing. Ditta Hlaváčková, partnerka společnosti Proxy, a.s., která se specializuje na daňové poradenství a účetnictví, bude přednášet téma Daňová abeceda pro personalisty.


Typ kurzu: zájmový

Forma kurzu: prezenční

Požadavky pro zařazení do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Rozsah kurzu: kurz tvoří 10 modulů, celkem 40 vyučovacích hodin (1 modul / 4 vyučovací hodiny)

Forma zakončení kurzu: písemný test

Osvědčení: absolventi kurzu obdrží osvědčení vydané FF UK

Zahájení kurzu: 26. ledna 2017 

Kurz je kapacitně omezen, na volná místa je možné se hlásit do 15. ledna 2017 

Cena kurzu: Kč 26.620,- včetně DPH (studijní podklady pro účastníky jsou v ceně kurzu)

Další informace ke kurzu: zde

Přihláška:  zde