Filozofická Fakulta

Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK

 

Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK

Kurz je obsahově koncipován jako příprava ke studiu a přijímací zkoušce bakalářského programu oboru andragogika a personální řízení. Účastníci kurzu budou informováni o oborovém zaměření studia na katedře a seznámeni se zaměřením přijímací zkoušky. Pozornost bude v kurzu zaměřena na oblast studijních předpokladů, širší společenskovědní a základní oborové znalosti. Důraz bude kladen zejména na poznatky ze sociologie, psychologie a pedagogiky. Oborová – odborná část obsahu kurzu bude orientována na oblast andragogiky a personálního řízení. V oblasti andragogiky budou účastníkům prezentovány poznatky o povaze vzdělávání a učení se dospělých a jejich souvislostech, o didaktice dospělých a vzdělávání a rozvoji lidí v kontextu práce. V rámci personálního řízení budou akcentována především témata vztahující se k vývoji řízení lidí, jeho současným koncepcím a k realizaci personálních aktivit.

Typ kurzu: přípravný

Forma kurzu: prezenční

Rozsah kurzu: 7 přednášek, celkem 40 vyučovacích hodin

Osvědčení: absolventi kurzu obdrží osvědčení

Zahájení kurzu: leden 2018 (bude upřesněno do 30. 9.)

Ukončení kurzu: duben 2018 (bude upřesněno do 30. 9.)

Kurz je kapacitně omezen, na volná místa je možné se hlásit do ledna 2018 (bude upřesněno do 30. 9.)

Cena kurzu: Kč 4.598,- včetně DPH

Další informace - ke kurzu v roce 2017: zde

Přihláška: zde