Filozofická Fakulta

Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK

Informace k ročníku 2020 budou zveřejněny do 10. 10. 2019.


Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK, 2019

Kurz je obsahově koncipován jako příprava ke studiu a přijímací zkoušce bakalářského programu oboru andragogika a personální řízení. Účastníci kurzu budou informováni o oborovém zaměření studia na katedře a seznámeni se zaměřením přijímací zkoušky. Pozornost bude v kurzu zaměřena na oblast studijních předpokladů, širší společenskovědní a základní oborové znalosti. Důraz bude kladen zejména na poznatky ze sociologie, psychologie a pedagogiky. Oborová – odborná část obsahu kurzu bude orientována na oblast andragogiky a personálního řízení. V oblasti andragogiky budou účastníkům prezentovány poznatky o povaze vzdělávání a učení se dospělých a jejich souvislostech, o didaktice dospělých a vzdělávání a rozvoji lidí v kontextu práce. V rámci personálního řízení budou akcentována především témata vztahující se k vývoji řízení lidí, jeho současným koncepcím a k realizaci personálních aktivit.

Typ kurzu: přípravný

Forma kurzu: prezenční

Rozsah kurzu: 7 přednášek, celkem 40 vyučovacích hodin

Osvědčení: absolventi kurzu obdrží osvědčení

Zahájení kurzu: 26. ledna 2019

Ukončení kurzu: 6. dubna 2019

Kurz je kapacitně omezen, na volná místa je možné se hlásit do 21. ledna 2019

Cena kurzu: Kč 4.598,- včetně DPH

Další informace ke kurzu: zde

Přihláška: zde