Filozofická Fakulta

CŽV − Andragogika a personální řízení

CŽV - Andragogika a personální řízení 2020

 

Kurz CŽV – Andragogika a personální řízení je koncipován jako třísemestrální rozšiřující profesní studium. Absolventi získávají základní teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence k různorodé činnosti v oblasti vzdělávání dospělých, řízení lidí a personální práce. Disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi z vybraných oblastí andragogiky a vzdělávání dospělých, personálního řízení, personálních činností a metod personální práce, organizačního chování, didaktiky dospělých, gerontagogiky, age managementu, vedení lidí - leadershipu, interkulturních aspektů řízení ad. Součástí programu jsou rovněž výcvikové moduly zahrnující tématiku sociálně-psychologických dovedností, prezentačních dovedností, řešení konfliktů, týmové práce, zvládání stresu a lektorských dovedností.  

 

Typ kurzu: profesní rozšiřující

Forma kurzu: kombinovaná

Požadavky na zařazení do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Forma zakončení kurzu: Závěrečná písemná práce a Závěrečná zkouška

Osvědčení: absolventi kurzu obdrží osvědčení vydané FF UK

Délka studia: říjen 2020 - únor 2022

Kurz je kapacitně omezen. Evidence přihlášek bude zahájena v červnu 2020, na volná místa je možné se hlásit do 16. září 2020.

Cena kurzu: Kč 29.040,- včetně DPH

 

Další informace: zde

Studijní plán: zde

Přihláška: zde