Filozofická Fakulta

INFORMACE

Konzultační hodiny dr. Kocianové proběhnou ve čtvrtek 17. 10. 2019 v čase 15:45-17:15.

________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.