Filozofická Fakulta

INFORMACE

V pondělí 19. 11. odpadá výuka předmětů dr. Langera (Didaktika dospělých a Vzdělávání dospělých a informační technologie).

__________________________________________________________________________________________

V pondělí 19. 11. odpadají KH dr. Šeráka. Náhradní termín proběhne ve čtvrtek 22. 11. od 11:00 hod.

__________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.