Filozofická Fakulta

INFORMACE

Během zkouškového období budou konzultační hodiny interních vyučujících probíhat na základě předchozí (emailové) domluvy.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.