Filozofická Fakulta

INFORMACE

Evaluace ZS 17/18

_________________________________________________________________________________

Během zkouškového období budou úřední hodiny sekretariátu probíhat od úterý do pátku vždy od 10:00 do 12:00.

_________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.