Filozofická Fakulta

Studium v zahraničí

Studijní pobyt v zahraničí přináší studentům možnost rozšíření si odborných znalostí, seznámení se s prostředím jiné univerzity a v neposlední řadě i kulturní zážitek. Studijní programy se staly nedílnou součástí vysokoškolského prostředí. Jejich absolvování přispívá velkou měrou k profesnímu a osobnostnímu rozvoji budoucích absolventů vysokých škol a společně se zkvalitněním jazykové vybavenosti zvyšuje absolvování studijního pobytu i šanci získat lepší pozici na trhu práce.