Filozofická Fakulta

Erasmus

 

Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

  • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů. 

Katedra andragogiky a personálního řízení má uzavřeny smlouvy s následujícími univerzitami, resp. fakultami:

Pracoviště

Počet míst pro akademický rok

Odkazy

Finsko, Rovaniemi

University of Lapland, Faculty of Education

3

www.ulapland.fi/intl

www.ulapland.fi/studies

Švédsko, Linköping

Linköping University, Faculty of Educational Sciences and Faculty of Arts and Sciences

4

http://www.liu.se/utbildning/exchange-students?l=en

http://www.liu.se/utbildning/exchange-students/educational-sciences?l=en

Dánsko, Aarhus University (Kodaň)

Dapartment of Education

2 (pouze pro navazující magisterské studium)

http://www.au.dk/en/exchange/welcome/

http://edu.au.dk/en/

http://kandidat.au.dk/en/anthropologyofeducationandglobalisation/

Německo, Münster

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft

2

http://www.uni-muenster.de/international/incoming/austausch/praktisches.html


Německo,Würzburg

Julius Maximilian University of Würzburg, Fakultät für Humanwissenschaften, Institut für Pädagogik

2

https://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying-in-wuerzburg/

Francie, Lille

Université Charles de Gaulle Lille 3, Sciences humaines et sociale

3

 

http://www.univ-lille3.fr/fr/etudes/formations/

 

Itálie, Universita di Verona 2

http://www.univr.it/jsp/index.jsp?lang=en

https://www.univr.it/en/degree-programmes

Polsko, Krakow

Universytet Pedagogiczny

1

http://www.bwm.up.krakow.pl/incoming/

Slovinsko, Ljubljana

 

2

https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/incoming_students/

 

Výběrové (nominační) řízení se na katedře andragogiky a personálního řízení koná vždy v březnu, a to pro studijní pobyty v zimním i letním semestru následujícího akademického roku. K výběrovému řízení musí student předložit motivační dopis (v rozsahu cca dvou stran textu), který by měl obsahovat:

  1. představení dosavadního průběhu studia studenta a perspektivy jeho studia na katedře, a to vzhledem k preferovaným oblastem studijního oboru;
  2. nástin očekávaného přínosu zahraničního pobytu;
  3. návrh studijního plánu – soupis zvolených předmětů (learning agreement) a jejich ekvivalenty ve studijním plánu na katedře andragogiky a personálního řízení.
  4. zmínku o jazykových kompetencích a možnosti je doložit pomocí certifikátů.

Vlastní výběrové řízení probíhá formou rozpravy s komisí.

Více informací viz sekce Erasmus na stránkách zahraničního oddělení Filozofické fakulty UK.

Koordinátorem programu Erasmus na katedře andragogiky a personálního řízení je

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

 

Informace pro přijíždějící studenty

Základní informace pro přijíždějící studenty jsou k dispozici na stránkách Filozofické fakulty http://www.ff.cuni.cz/FF-7614.html (viz zejména visiting students).

Katedra vypisuje v jednotlivých semestrech zpravidla dva kurzy v angličtině, které jsou určeny rovněž pro zahraniční studenty. Jedná se o: Active Citizenship, Identity and Adult Learning; Communication in Organizations; Intercultural Competence in Educational Process.