Filozofická Fakulta

INFORMACE

Výuka doc. Záškodné (Aplikovaná sociální psychologie, Úvod do psychologie) je ve středu 20. 11. zrušena.

________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.