Filozofická Fakulta

INFORMACE

 

Konzultační hodiny vyučujících probíhají během září na základě předchozí (e-mailové) domluvy.

________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.