Filozofická Fakulta

INFORMACE

Byl zveřejněn harmonogram  již 7. ročníku  kurzu v programu celoživotního vzdělávání Pracovní právo pro personalisty 2018.

________________________________________________________________________________________

KH dr. Kopeckého ve středu 22. 11. proběhnou od 9:00 do 10:00.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.