Filozofická Fakulta

Další zahraniční spolupráce

 

Podrobné informace ke studijním pobytům lze nalézt na webových stránkách Filozofické fakulty  a  Univerzity Karlovy , k účelovým stipendiím na stránkách Filozofické fakulty  k dispozici jsou informace i na dalších webových stránkách Národního informačního centra pro mládež . Vzhledem k oborovému zaměření katedry lze doporučit i vybrané aktivity spojené s programem Grundtvig.

 

 

CEEPUS

CEEPUS je program určený pro země střední a východní Evropy: Dohodu o spolupráci podepsaly: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a spolupracuje také Priština-Kosovo. Výměny probíhají v rámci tzv. tématických sítí s konkrétními partnery na základě předem domluvených a podepsaných smluv.

Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS jednotlivých zúčastněných států.

Zahraniční oddělení FF UK do přihlašovacího procesu nijak nezasahuje. Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Domu zahraničních služeb.


 

Koordinátorem další zahraniční spolupráce pro oblast studijních pobytů na katedře andragogiky a personálního řízení je PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.