Filozofická Fakulta

Přijímací řízení

!!! AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ UCHAZEČŮM !!!

V souvislosti s aktuální pandemickou situací byly změněny podmínky přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory a programy pro akademický rok 2020/2021. 

Soubory ke stažení:

Informace ke změnám přijímacího řízení

Bakalářské studium - prezenční forma studia

Navazující magisterské studium samostatné a sdružené - prezenční forma studia

 

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK.

Seznam doporučené literatury k přijímacímu řízení je k nahlédnutí zde.