Filozofická Fakulta

Přijímací řízení

Bakalářské studium - prezenční forma studia

Navazující magisterské studium samostatné a sdružené - prezenční forma studia

Přípravný kurz "Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK" (26. 1. - 6. 4. 2019).

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK.

Seznam doporučené literatury k přijímacímu řízení je k nahlédnutí zde.