Filozofická Fakulta

Přijímací řízení

Bakalářské studium - prezenční a kombinovaná forma studia

Navazující magisterské studium jednooborové a dvouoborové - prezenční forma studia

Přípravný kurz "Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK" (27. 1. - 21. 4. 2018).

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK.

Seznam doporučené literatury k přijímacímu řízení je k nahlédnutí zde.