Filozofická Fakulta

Uchazeč

V záložce jsou základní informace pro zájemce o studium programu andragogika a personální řízení. První položka obsahuje charakteristiku programu obecně a bližší charakteristiky bakalářského a navazujícího magisterského studia, v další položce je představen rámcový profil absolventa bakalářského a navazujícího magisterského studia. V položce následující jsou shnuty podmínky přijímacího řízení do obou druhů studia vypsané pro aktuální akademický rok. Obsahem poslední položky jsou ukázky oborových testů předkládaných uchazečům o bakalářské studium v písemném kole přijímací zkoušky. Testy jsou doplněny klíči správných odpovědí.