Filozofická Fakulta

INFORMACE

Konzultační  hodiny dr. Kocianové dnes v čase 17:30 - 18:15.

_________________________________________________________________________________________

V pondělí 19. 11. odpadají KH dr. Šeráka. Náhradní termín proběhne ve čtvrtek 22. 11. od 11:00 hod.

__________________________________________________________________________________________

Ve dnech 19. a 26. 11. odpadá výuka předmětu Gerontagogika.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.