Filozofická Fakulta

INFORMACE

Konzultační hodiny ani výuka doc. Záškodné se tento týden nekonají.

_________________________________________________________________________________

Úřední hodiny sekretariátu proběhnou tento týden i v pátek (2. 3.), a to od 14:00 do 16:00.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.