Filozofická Fakulta

INFORMACE

V pátek 24. 5. 2019 odpadá výuka předmětu Základy práva (prof. Kuklík).

________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.