Filozofická Fakulta

INFORMACE

Pravidelné KH dr. Kopeckého jsou v úterý 26. 6. zrušeny. Náhradní KH proběhnou v pondělí 25. 6. od 13:00 do 14:00.

________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.