Filozofická Fakulta

INFORMACE

Konzultační hodiny doc. Záškodné se tento týden nekonají.

_________________________________________________________________________________

Konzultační hodiny dr. Kocianové se tento týden konají ve středu 21.2. od 17:00 do 18:00.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.