Filozofická Fakulta

INFORMACE

Ve středu 26. 4. se nekoná výuka Mgr. Jaroševské předmětu Sociální práce, náhradní termín bude stanoven po dohodě se studenty.

_______________________

Konzultační hodiny dr. Kocianové se v tomto týdnu konají ve čtvrtek 27. 4. od 14:00 do 15:30.

_____________________

Konzultační hodiny dr. Kopeckého jsou v pátek 28. 4. zrušeny (pracovní důvody), náhradní KH proběhnou v úterý 2. 5. od 13:30 do 14:30.

_____________________

Rozhovor vedoucí katedry dr. Kocianové k veřejným kurzům katedry na HR News ze dne 9. 1. 2017 zde

_____________________

V souladu s Opatřením děkana číslo 16/2006 se dne 16. června 2017 v 10:00 hodin v místnosti č. 304 koná nominace na funkci vedoucí/-ho katedry andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty.

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., zástupce vedoucí katedry

_____________________

Anotace předmětů jsou k dispozici v SIS.


Na Katedře psychologie FF UK v Praze vznikla nová experimentální laboratoř PLESS – zaregistrujte se na www.pless.cz/orsee a staňte se účastníky experimentů (nejen) v kognitivní a sociální psychologii!

Za účast můžete získat finanční čí věcnou odměnu. Navíc se vždy dozvíte o zajímavých novinkách a objevech z oblasti psychologie a dalších disciplín. Více informací naleznete na www.pless.cz – v případě dotazů pište na marek.vranka [at] ff.cuni.cz“

_____________________________

POZOR - NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

V záložce Studium, položka Bakalářské a diplomové práce - Pokyny k vypracování je zavěšena aktuální verze Pokynů k vypracování bakalářské/diplomové práce, která je platná od LS 2012/2013.

________________________________________________

Upozornění pro studenty: S odkazem na dopis studijního oddělení ze dne 10. 4. 2013, který obdrželi všichni studenti, upozorňujeme, že přihlašování k BZK a SZZK je nyní možné pouze přes SIS. Návod, jak postupovat, najdete zde.

________________________________________________

Díky péči Knihovny Celetná získávají studenti katedry možnost volného přístupu k vybraným elektronickým knihám z oblasti společenských věd.

Přístup:  https://www.ereading.cz/cs/prihlaseni-shibboleth  (přihlašovací údaje jsou stejné jako u SIS).

Návod k používání e-knih je k dispozici na http://issuu.com/martinastara/docs/manual_eknihy_fin1 .

___________________________________________________________

Konzultační hodiny vyučujících naleznete v záložce "Vyučující".

_____________________________________________________

Instrukce k internímu postupu zadávání BP a DP jsou k dispozici u vedoucích prací a na sekretariátu katedry.

_____________________________________________________

POZOR, nepřehlédněte!

Informace pro studenty o vlastní kontrole písemných prací najdete v Záložce STUDIUM v položce Kontrola písemných prací.