Filozofická Fakulta

INFORMACE

Katedra otevřela v rámci programu celoživotního vzdělávání v říjnu 2018 2. běh kurzu Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.